Om mig

/Om mig
Om mig 2017-12-08T11:36:39+00:00

Elisabeth Fogelberg
Jag har många års erfarenhet av arbete som kurator och specialpedagog inom
förskola, grundskola och gymnasium.

Jag är utbildad familjeterapeut och Samtalsterapeut, med grundläggande
psykoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning. I mitt arbete träffar jag både vuxna,
ungdomar, barn och föräldrar, både för enskilda samtal och i familj eller parsamtal.
Jag är även utbildad korttidsterapeut. Inom korttidsterapin arbetar jag efter en
operativ modell med tydligt fokus. I korttidsterapin träffas vi mellan 7-12 gånger.

Jag är universitetsutbildad inom sex och samlevnad och har arbetat som
förlossningspedagog inom föräldrautbildning.

Givetvis så får jag kontinuerlig handledning, en garant för hög kvalité och
patientsäkerhet och är mån om att följa utvecklingen på området genom
vidareutbildning och kompetensutveckling.

http://www.tripsykologi.se/

Elisabeth Fogelberg - psykoterapief.se
Medlem av Riksföreningen PsykoterapiCentrum och följer av dem uppsatta etiska regler

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut