Om mig

/Om mig
Om mig 2021-04-26T05:11:37+00:00

Elisabeth Fogelberg

Jag är utbildad leg. psykoterapeut, familjeterapeut, kurator och specialpedagog.

Jag har mångårig erfarenhet som privatpraktiserande psykoterapeut.

Jag har arbetat inom vård, skola och omsorg som kurator, specialpedagog och familjeterapeut.

I mitt arbete som terapeut arbetar jag utifrån ett psykodynamiskt, systemteoretiskt förhållningssätt med enskilda samtal, par- terapi och familjesamtal.

Jag har fortbildning inom kris och traumaterapi.

Jag är även utbildad korttidsterapeut. Inom korttidsterapin arbetar jag efter en
operativ modell med tydligt fokus. I korttidsterapin träffas vi mellan 7-12 gånger.

Jag är universitetsutbildad inom sex och samlevnad och har arbetat inom föräldrautbildning.
Jag handleder inom skola och förskola.