Om mig

/Om mig
Om mig 2021-04-15T10:37:48+00:00

Elisabeth Fogelberg

Jag är utbildad leg. psykoterapeut, familjeterapeut, kurator och specialpedagog. Som terapeut arbetar jag utifrån ett psykodynamiskt, systemteoretiskt förhållningssätt med enskilda samtal, par- terapi och familjesamtal.

Jag är även utbildad korttidsterapeut. Inom korttidsterapin arbetar jag efter en
operativ modell med tydligt fokus. I korttidsterapin träffas vi mellan 7-12 gånger.

Jag är universitetsutbildad inom sex och samlevnad och har arbetat som
förlossningspedagog inom föräldrautbildning.
Jag handleder inom skola och förskola.