Jag erbjuder

/Jag erbjuder
Jag erbjuder 2017-12-08T14:14:59+00:00

•Individualsamtal med samtalsterapeut

•Par- och familjesamtal

•Krissamtal/traumabearbetning

•Föräldrar och ungdomsrådgivning

•Sex och samlevnadssamtal

•Samtal för studenter (rabatt)

INOM Organisation och ledarskap

•Chefshandledning

•Karriärutvecklingssamtal

•Processhandledning i grupp

•Elevhälsovård se Trielevhälsa

Psykologiskt tillstånd | Föräldrar och ungdomsrådgivning - Kimmo Hakonen
Medlem av Riksföreningen PsykoterapiCentrum och följer av dem uppsatta etiska regler

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut