Jag erbjuder

/Jag erbjuder
Jag erbjuder 2021-04-26T05:18:16+00:00

•Individualsamtal med leg. psykoterapeut

•Par- och familjesamtal

•Krissamtal/traumabearbetning

•Föräldrar och ungdomsrådgivning

•Sex och samlevnadssamtal

INOM Organisation och ledarskap

•Specialpedagoghandledning inom skola och förskola

•Chefshandledning

•Karriärutvecklingssamtal

•Processhandledning i grupp

Psykologiskt tillstånd | Föräldrar och ungdomsrådgivning - Kimmo Hakonen
Medlem av Riksföreningen PsykoterapiCentrum och följer av dem uppsatta etiska regler

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut