Individuell psykodynamisk terapi

/Individuell psykodynamisk terapi
Individuell psykodynamisk terapi 2017-12-08T10:56:15+00:00

Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med lidande och oro vid stress, utmattningstillstånd, depression, sorg, trauma och svåra sjukdomar. Det kan ta tid att hitta tillbaka till livslust och glädje. Men även svåra tillstånd kan vända med professionellt stöd och erkända psykoterapeutiska metoder. Vid en mer djupgående känslomässig smärta går det inte att ”rycka upp sig” snabbt på egen hand. En trygg psykoterapeutisk relation är en stor hjälp för att få tillbaka tilltron till sig själv och få nya perspektiv på hur man vill leva sitt liv. I individuell psykoterapi Handlar om att gå djupare bland de minnen, erfarenheter och relationer som gjort att du är den du är idag. Individuell psykodynamisk terapi vill få dig att förstå och lyssna till din livshistoria och inse vilken betydelse och påverkan den har för hur du tänker, känner, reagerar, handlar och relaterar.

Du kan behöva förstå hur de inre som yttre sammanhangen hänger ihop och hur du påverkas av olika betydelsefulla relationer. Under vissa perioder när du mår psykiskt dåligt kan du behöva komma i kontakt med svårhanterbara känslor eller bortträngda minnen från uppväxten och göra dem medvetna .

Om du har utvecklat symptom i form av ångest, depression eller andra tillstånd så hjälper det dig att bearbeta olika smärtsamma upplevelser. Bearbetning ger dig symtomförbättring och förståelse och verktyg att komma vidare. Detta får du möjlighet att göra i en trygg terapeutisk relation med mig.

Psykodynamisk psykoterapi

är utifrån dina personliga behov. Tillsammans hittar vi ett fokus att arbeta efter, där du får bestämma takten. Varje terapisession är 45 minuter lång och vi träffas vanligtvis en gång per vecka, dock finns förstås utrymme för individuell anpassning.

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut