Kris och Traumaterapi

/Kris och Traumaterapi
Kris och Traumaterapi 2017-12-08T12:39:13+00:00

Olika slags kriser ingår i alla människors liv. Ibland finns behovet att sörja eller reflektera kring det svåra tillsammans med en utomstående professionell för att få kraft att gå vidare. Det kan också vara så att sorgen och/eller en traumatisk händelse dröjer sig kvar länge i tankar och känslor och kan väcka minnen från tidigare svåra situationer. För att undanröja hinder för en naturlig sorgebearbetning och förebygga psykisk ohälsa är ofta krissamtal en god behandlingsmetod.

Krissamtal och traumaterapi

i samband med svåra livshändelser är också en del av den behandling som erbjuds på mottagningen. Dina behov är förstås i fokus och du går i samtal så ofta och så länge som du behöver.

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut