/Samtalsterapeut
Samtalsterapeut 2021-04-26T08:37:51+00:00

Samtalsterapi, något för dig?

Ibland kan det vara svårt att komma vidare på egen hand.
Psykoterapi är att ge sig ut på en vandring. Det är en process i att förstå sig själv bättre.

Det handlar om att tillsammans hitta en väg genom livet som passar just dig. I psykodynamisk psykoterapi gör du det tillsammans med en samtalstrapeut i en trygg relation.

Individuell psykoterapi , handlar om att gå djupare bland de minnen, erfarenheter och relationer som gjort att du är den du är idag. Psykodynamisk psykoterapi vill få dig att förstå och lyssna till din livshistoria och inse vilken betydelse och påverkan den har för hur du tänker, känner, reagerar, handlar och relaterar. Du kan behöva förstå hur de inre som yttre sammanhangen hänger ihop och hur du påverkas av olika betydelsefulla relationer. Under vissa perioder när du mår psykiskt dåligt kan du behöva komma i kontakt med svårhanterbara känslor eller bortträngda minnen från uppväxten och göra dem medvetna . Om du har utvecklat symptom i form av ångest, depression eller andra tillstånd så hjälper det dig att bearbeta olika smärtsamma upplevelser. Bearbetning ger dig symptomförbättring och förståelse

Familjeterapi, Att bli och att vara förälder kan vara helt underbart, men kan också vara jobbigt och ensamt. Här kan det handla om att växa och utvecklas i föräldrarollen.
Vanliga frågeställningar kan vara att, du är en nybliven förälder som känner att du behöver någon att tala med kring frågor som rör ditt barn, ditt samspel med barnet eller om din roll som förälder. Du kanske känner dig ensam och vilsen i hur du ska bemöta ditt barn och dess behov. Att Du kanske är adoptivförälder och du har funderingar, tankar och frågor runt ditt barn och vad som kan uppstå kring denna situation. Du känner dig orolig och inte vet hur du ska hantera ditt barn eller hur du ska handla i olika situationer, t.ex. om det handlar om kompisar, förskola, skola och hur barnet mår. Du kanske är en orolig tonårsförälder som inte har koll på vad ditt barn gör och vem din tonåring umgås med eller vad de sysslar med på kvällar och helger. Ni kanske har bråk och stridigheter hemma som ni inte förmår lösa på ett bra och konstruktivt sätt.

Parterapi
Alla relationer har sina perioder av upp och nedgångar och kan ibland hamna i en akut kris där allt helt plötsligt ställs på sin spets. Vill vi leva tillsammans? Finns den person som jag älskar och håller av? Det kan handla om frågor som att vi kan inte tala med varandra längre, vi har glidit ifrån varandra när vi fick barn, det finns ingen lust och glöd till varandra eller hur hittar jag någon att leva med.
I ett sådant skede kan det vara en god hjälp att gå i par, singel och relationssamtal och därigenom få hjälp av en utomstående samtalspartner
Att ställas inför frågor som kanske inte har ställts på länge, eller ens någon gång tidigare, och som man undvikit. Samtalet hjälper er att föra processen i relationen framåt för att hitta en gemensam väg om och hur ni vill fortsätta eller för den del även avsluta er relation, om det är ett avslut som önskas.